หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บบอร์ดสอบถาม
ผลิตภัณฑ์โรงงาน
ถาม - ตอบ
ลิงค์ด้านพลังงาน
ติดต่อโครงการ
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
   
 
       
   
ประกาศผลการพิจารณาสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการในรอบที่ 6
www.Stats.in.th
 
" โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา (DSM bidding) "
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์สายด่วน. 02-730-6310